2017 6.sınıf PYBS Sorularının Çözümleri

2017 pybs 6.sınıf soruların cözümleri

2017 pybs bursluluk sınavı 10 Haziran 2017 Cumartesi günü yapıldı. Ortaokul 5.6.7. sınıflar ile lise 9.10.11. sınıfların girdiği pybs bursluluk sınavınını soru ve cevapları meb sitesinde yayımlandı. Öğrenciler kitapçıklarındaki cevaplarını karşılaştırdılar ve bazı soruların çözümlerini merak ediyorlar. E-okulmeb.com sitesi olarak 2017 yılı 6.sınıf pybs sorularını sizler için çözdük. İşte 2017 6.sınıf pybs sorularının çözümleri…

2017 6.sınıf PYBS Sorularının Çözümleri

10 Haziran 2017 PYBS parasız yatılılık ve bursluluk sınavına giren 6.sınıflar soruların çözümlerini merak ediyor. İşte 6.sınıf pybs sorularının çözümleri…

2017 6.SINIF PYBS SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

2017 PYBS 6.SINIF TÜRKÇE SORULARI

SORU 1:
Heybendeki kır(1) çiçekleri
bir(2) yangındır güze(3) doğru
tutuşturur yüreğinde
uzak(4) özlemlerin külünü

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden
hangisi sesteştir?
CEVAP: A) 1
ÇÖZÜM: kır kelimesi sesteştir. Hem renk anlamı hem de yer anlamı vardır.

SORU 2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kabarmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
CEVAP: D) Adam, bu başarı bana ait diye kabarıyordu.
ÇÖZÜM: kabarmak sözcüğü D şıkkında mecaz anlamındadır. İlk anlamı hacim olarak büyümektir mesela hamur kabardı. Mecaz anlamı ise böbürlenmektir.

SORU 3- Aşağıdakilerin hangisinde atasözünün açıklaması yanlış verilmiştir?
CEVAP: D) Zora dağlar dayanmaz: Beğenmediği şey kişiye zorla sevdirilemez
ÇÖZÜM: Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı zor karşısında güçlü kişiler bile boyun eğerdir. Bu nedenle yanlış verilmiştir.

SORU 4- Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın, Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıda-kilerin hangisinde verilmiştir?
CEVAP: D) Fırtına ve Deniz
ÇÖZÜM: Dizelerde fırtınaya hırçın bir kişilik, deniz ise düşünceli olarak tasvir edilmiştir.

SORU 5- O, bir şiir yazmaya başladığında tamamen içine kapanırdı. Bu dönemlerde odasından çıkmaz, kimseyle konuşmazdı. Onu rahatsız etmemeye özellikle dikkat ederdik. Ama içine sinen bir şiiri tamamladığında, günlerce suskun geçen akşam soframız birden şenlenirdi.
Altı çizili ifadenin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: B) Dış dünyaya karşı ilgisini kesmek
ÇÖZÜM: İçine kapanmak deyiminin anlamı “Duygularını kimseye açmamak, çevresindeki kişilerle ilişkisini kesmek” olduğu için B şıkkı doğrudur.

SORU 6- Akıllı insan sahip olamadığı şeyler için üzülmez, sahip olduğu şeylerin değerini bilir ve bunlara sevinir. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: C) Eldekilerin kıymeti iyi bilinmelidir.
ÇÖZÜM: Cümlede akıllı insanların sahip olduklarının değerlerini bilir ifadesi ile eldekilerin kıymeti iyi bilinmelidir demek istiyor.

SORU 7- (1) Gecenin karanlığına kalmış insanlara özgü bir tedirginlik ve sessizlikle yürüyordu. (2) Saat tam gece on ikiydi. (3) Caddeyi bir düğün konvoyunun çılgın kornaları doldurdu. (4) Gecenin hüzünlü sessizliğini şamatacı bir grubun sevinci bozuyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir?
CEVAP: B) 2.
ÇÖZÜM: 2.cümlede saat on iki olduğu gerçeği kişisel değildir. Diğer cümleler ise anlatan kişinin düşüncelerini yansıtmaktadır.

SORU 8- 1) 1451’de Edirne’ye bahar erken gelmiş ve Sultan Murat, Meriç Nehri’nin ortasındaki Kirişçi Adası’nda gezintiye çıkmıştı. (2) Taze çimenler, kardelenler, bahar yağmurlarıyla yıkanmış toprağın kokusu insanın gönlünü okşuyordu. (3) Tabiatın güzelliğine bakınca insan kendisini cennette sanıyordu. (4) Sultan Murat,bu manzarayı uzun uzun seyretti. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde beğeni söz konusudur?
CEVAP: C) 2 ve 3
ÇÖZÜM: 2.cümlede insanın gönlünü okşuyordu ve 3.cümlede insan kendisini cennette sanıyordu ifadeleri beğeni ifade etmektedir.

SORU 9- (1) Çay, dört yaşından başlayarak ürün veren bir bitkidir. (2) Şartlara bağlı olarak ürün miktarı 10-15 yaşından sonra en yüksek düzeye ulaşır. (3) Ayrıca çay dayanıklı bir bitki olduğundan doğada birkaç asır yaşar. (4) Yeter ki bakımı iyi yapılsın. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
CEVAP: C) 3.
ÇÖZÜM: Sebep sonuç ilişkisi 3.cümlede vardır. çay dayanıklı olduğu için(sebep) bir kaç asır yaşar(sonuç).

SORU 10- Ankara Kalesi’nin kapısından giriyoruz. Evlerin bahçelerinde, kapı önlerinde sohbet eden kadınlar var. Çocuklar sokaklarda neşe içinde. Birdirbir, uzuneşek, köşe kapmaca gibi oyunlar oynuyorlar. Kardeşimle ben onları hayran hayran izliyoruz. Keşke tekrar çocuk olabilsek… Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur?
CEVAP: A) Zaman
ÇÖZÜM:   Metinde Ankara Kalesi (yer), Kardeşi ve Ben(kişi), Köşe kapmaca oynuyorlar(olay) fakat zaman yok…

SORU 11- Bunun kesin bir açıklaması yok. Ama bilim insanlarının bu konuyla ilgili bazı görüşleri var. Vücut gün içinde aktiftir. Dinlenebilmesi için uykuya ihtiyacı olur. Gün boyunca yıpranan beden, uykuyla bakım-onarım evresine girer. Uyku sayesinde beynin salgıladığı kimyasal maddeler dengelenir. Uykuda, beynin topladığı veriler işlenir ve kalıcı hafızaya aktarılır. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermek amacıyla yazılmıştır?
CEVAP: C)İnsan vücudu uykuya neden ihtiyaç duyar?
ÇÖZÜM: Metinde uykudan bahsediliyor. İnsanların dinlenebilmesi için uykuya ihtiyacı olduğundan, uykuya bakım-onarım evresi denir ifadeleri uykunun nedenlerini ifade etmektedir.

SORU 12-
Şimdi dünyadan hiçbir haber yok;
Yok bizi arayan soran kimsemiz.
Öylesine karanlık ki gecemiz,
Ha olmuş ha olmamış penceremiz.
Bu dizelerin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: B) Yalnızlık
ÇÖZÜM: Dizelerde geçen yok bizi arayan, soran kimsemiz ifadeleri yalnızlık anlamı içermektedir.

SORU 13- Aslında dile saygı, dosta beslenen saygı olmalıdır. Gerçekten de vazgeçilmez bir dosttur dil. Biz insanlar dilsiz yaşayamayız. O, en büyük yardımcımız bizim. Dünyayı mı bilmek istiyoruz, dilsiz olmaz bu. İçinde yaşadığımız dünyayı bilmeden de var olamayız. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: A) Deneme
ÇÖZÜM: Deneme, bir yazarın kendi isteğine göre seçtiği herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan, kişisel düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş havası taşıyan bir üslupla kaleme aldığı yazılara denir. Yukarıdaki metinde yazarın düşüncelerini ifade ediyor.

SORU 14- Alp Dağları’nda bulunan küçük dağ hava alanları (altipotlar), aynı yönden iniş ve kalkışa izinvermeyen eğimli tepelerin üzerinde yer alıyor. Bu küçük dağ hava alanlarının en tehlikelisi sayılan Caurchevel’de pistin başı ile sonu arasındaki yükseklik farkı 65 metre. Eğer pilot kalkış esnasında hızını düşürürse uçağın bu anormal yokuşu çıkmasına imkân yok. Ayrıca eğimden dolayı 537 metrelik pistin kalkış sırasında sadece 100 metrelik bölümünün görülebilmesi de pilotlar için ayrı bir sorun. Bu metinde“Caurchevel dağ havaalanı”ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
CEVAP: D) Çok fazla tercih edilmediği
ÇÖZÜM: Metinde “Caurchevel dağ havaalanı” nerede olduğundan,  sadece 100 metrelik bölümünün görülebilmesi ifadesi ile görüş mesafesinden, pistin başı ile sonu arasındaki yükseklik farkı ile zorlu bir yapısının olduğundan bahsedilmiş fakat çok fazla tercih edilmediğinden bahsedilmemiş.

SORU 15- Çocuklarımızı farkında olarak veya olmayarak yabancı hayranlığıyla büyütüyoruz. Yabancı dil öğretirken dinledikleri şarkılar nedeniyle o yabancı dilin konuşulduğu ülkeye hayranlıkla bağlanmalarına da yol açıyoruz. Çocukların türküleri sevmelerini, dinlemelerini, türkülerin dilinden anlamalarını bu yüzden çok önemsiyorum. Kendi müziğini, özellikle türkülerini beğenmeyen bir insan, içinde yaşadığı topluma da yabancılaşır. Bu metne göre türkülerin çocuklarla ilgili en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: D) Kendi kültürlerini benimsemelerini sağlamak
ÇÖZÜM: Metinde özellikle son cümle “Kendi müziğini, özellikle türkülerini beğenmeyen bir insan, içinde yaşadığı topluma da yabancılaşır” ile türkülerin kültürleri benimsemesine yardımcı olduğu ifade edilmektedir.

SORU 16- Hava kararıyordu. Önünde uzanan orman gittikçe yoğunlaşan sis içinde görünmez oluyordu. Pek de uzak olmayan yerlerden çakal ve kurt ulumaları duyuluyordu. At, yabani hayvanların ulumalarını her duyuşunda ürküyor; başını huysuzca sallıyordu. Sonra da dört ayağı üzerine durarak bir adım bile atmamak için direniyordu. O zaman atının yelesini okşuyor, kulağına sevgi dolu sözler fısıldıyordu. Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
CEVAP: A) Olay, üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
ÇÖZÜM: Metinde şıklara göre gidersek, sorulara yoluyla anlatma yoktur, benzetme yoktur, ikileme yoktur fakat olayları gördüğü ve duyduğu şekilde anlattığı için 3.kişi ağzından anlatımdır. 3.kişi ağzından anlatımlarda o ve onlar ifadeleri kullanılır ve genelde cümleler (dı,di, du, dü…) şeklinde biter…

SORU 17- Bilmeceler çocuklar açısından önemlidir. En başta dil becerilerini geliştirir. Ses tekrarları ve tekerleme şeklinde olması çocuğun söyleyiş becerisi kazanmasını sağlar. Zekâsını pratik biçimde kullanmasına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Bu beceri çocuklar için ilginç ve eğlenceli olduğundan günün her saatinde eğitici bir unsur olarak kullanılabilir. Bu metinde bilmecelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
CEVAP: C)Yetişkinlerce de çok sevildiğine
ÇÖZÜM: Metinde yetişkinlerin de çok sevdiğinden bahsedilmemiştir sadece yetişkinlerin bilmeceleri eğitici unsur olarak kullanabileceğinden bahsetmiştir.

SORU 18- Otuz yaşlarında, hafif esmer, uzun boylu,genç bir adamdı. Büyük, dolgun bakışlı simsiyah gözleri vardı. Bununla beraber ilk bakışta insan ne bu gözleri ne de düzgün sayılacak yüzünü görebiliyordu. Ramiz Bey kendisiyle ilk kez karşılaşan bir insanın üzerinde, anlaşılması güç bir etki bırakıyordu.Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
CEVAP: D) Betimlemeye
ÇÖZÜM: Betimleme, bir ortamı, olayı, varlığı, imgeyi ve kavramı özel niteliklerini canlandıracak biçimde yazı ya da sözle anlatmaktır. Yukarıdaki metinde de adamın, 30 yaşında, hafif esmer olduğundan bahsetmiş. Benzetme ve karşılaştırma yapılmamıştır.

SORU 19- Sahaftan aldığınız kitabı okumadan veya kitaplığınıza koymadan önce mutlaka açık bir alanda kuru bir fırça yardımıyla kitabın tozunu alın. Kitabın tozunu alırken gözlük ve maske hatta eldiven kullanın. Unutmayın ki kitapta sizi hasta edecek organizmalar bulunabilir.Bu metnin yazılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: B) Öneride bulunmak
ÇÖZÜM: Yukarıdaki metinde sizelere aldığınız eski kitapları kullanmadan önce neler yapmanız gerektiği vurgulanmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

SORU 20- Olur( ) ben de size katılırım( ) Hava kararınca eve döneriz ama değil mi( )
Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

CEVAP: D) (,) (.) (?)
ÇÖZÜM: Boşluklara sırasıyla (,) (.) ve (?) işareti gelir. Olur kelimesinden sonra virgül konulmalıdır. Sonraki kelime küçük harfle başlamış. Yani (…) zaten olamaz çünkü … sonra büyük harfle başlanır. katılırım kelimesinden sonra cümle bittiği için (.) gelmelidir.  Son cümle ise soru cümlesi olduğu için ? işareti gelmelidir.

SORU 21- Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapı bakımından farklıdır?
CEVAP: C) Adnan Bey, odaya öfkeyle girdi.
ÇÖZÜM: Yapı bakımından kelimeler basit, türemiş ve birleşik olarak 3 e ayrılır. Sırasıyla altı çizili kelimelere baktığımızda, “bahçeli” kelimesi türemiş( bahçe-li), “vergi” kelimesi türemiş(ver-gi), “sessizlik” kelimesi türemiş( ses-siz-lik) fakat “odaya” basit kelimedir(oda-ya ; ya eki burada -a yönelme hal ekidir.)

SORU 22-
Gün olur alır başımı(1) giderim,
Denizden(2) yeni çıkmış ağların kokusunda(3)
Şu ada(4) senin bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşi sıra
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ayrılma (çıkma) hâli eki almıştır?
CEVAP: B) 2.
ÇÖZÜM: ayrılma(çıkma) hal eki, (-den, -dan, -ten, -tan) ekleridir. Şıklarda bu eki alan sözcük deniz-den yani B şıkkıdır.

SORU 23-
Balıkların güneşi yapın beni
Yosunlar arasında parlayayım
Batık bir eski para gibi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
CEVAP: C) Özel isim
ÇÖZÜM: Dizelerde kişi zamiri(ben), niteleme sıfatı( eski para), belirtili isim tamlaması (balıkların güneşi) vardır fakat özel isim yoktur.

SORU 24-
Ağırağır(1) çıkacaksın bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın(2) yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın(3) semaya ağlayarak(4) …
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
CEVAP: A) 1.
ÇÖZÜM: “Ağırağır”  sözcüğü ayrı yazılmalıdır.

SORU 25-
1. Az önceki anne çocuk
2. Döndüler elde ekmekle
3. Köpek yine gelip baktı
4. Camdan ve hep aynı yere
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
CEVAP: C) 3.
ÇÖZÜM: Ünsüz benzeşmesi, Sert ünsüzle (ç, f, h, k. p. s, ş, t) biten sözcüklere, süreksiz yumuşak ünsüzlerle (c, d, g) başlayan bir ek getirildiğinde “c, d, g” ünsüzlerinin sertleşerek “p, ç, t, k” ünsüzlerine dönüşmesine “ünsüz benzeşmesi” denir. Yukarıdaki cümlelerde “baktı” kelimesi -dı eki aldığında bak- dı => bak-tı olmuştur.

2017 PYBS 6.SINIF MATEMATİK SORULARI

SORU 1: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: C) 5².10³= 2500
ÇÖZÜM: C şıkkında 5².10³= işlemini yaptığımızda, 5²= 25 10³=1000 25×100= 25000 olması gerekirken 2500 yazılmıştır.

SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının asal çarpanlarından biri değildir ?
CEVAP: D) 7
ÇÖZÜM: 90 sayısının asal çarpanlarına ayırdığımızda
90 önce 2 ye bölelim 45 ( 2 asal çarpandır)
45’i 3 e bölelim 15 (3 asal çarpandır)
15’i 3 e bölelim 5
5′, 5 e bölelim 1 (5 asal çarpandır)

yada 90 sayısını 9×10 şeklinde yazabiliriz, daha sonra 9x5x2 şeklinde daha sonra 3x3x5x2 şeklinde yazabilir. Gördüğünüz gibi asal çarpanları 2,3 ve 5 tir. Bu nedenle 7 asal çarpan değildir.

SORU 3: Sadece karanfillerin ve güllerin bulunduğu bir vazoda 13 tane karanfil, 27 tane gül vardır. Güllerin sayısının vazodaki tüm çiçeklerin sayısına oranı kaçtır?
CEVAP: B) 27/40
ÇÖZÜM:  13 karanfil ve 27 gül varsa toplam 13+27= 40 tane çiçek var. Güllerin çiçeklere oranı soruluyor 27/40…

SORU 4: 8/6 kesri aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa 1 tam elde edilir?
CEVAP: D) 4/3
ÇÖZÜM: 8/6 sayısını tam tersi ile çarparsak 1 tam elde ederiz. Bu nedenle 6/8 ile çarparsak 1 sonucu çıkar. 6/8 sayısını da sadeleştirme ile 4/3 buluruz.

SORU 5: Yolcu taşıma kapasiteleri 27 ve 45 kişi olan iki araçla dörder kez servis yapılıyor. İlk üç serviste araçlar tam doluyor. Son serviste büyük olan araçta, küçük araçtakinin iki katı kadar boş koltuk kalıyor. Taşınan toplam yolcu sayısı 276 olduğuna göre küçük olan araçla toplam kaç yolcu taşınmıştır?
CEVAP: B) 104
ÇÖZÜM: İlk 3 sefer tam dolu olduğuna göre;
1.seferde 27+45=72
2.seferde 27+45=72
3.seferde 27+45=72
TOPLAM 3 seferde 72+72+72= 216 yolcu taşınmış
4.seferde 276-216= 60 yolcu taşınmış.
4.seferde küçük araçta kalan boşluk sayısı X olsun.Büyük araçta bunun iki katı olduğuna göre boşluk sayısı 2X olur. Buna göre 4.seferde taşınan 60 kişinin denklemi…
(27-x) + (45-2x)=60 şeklinde olur. Burada 27-x küçük araçta taşınan yolcu, 45-2x ise büyük araçta taşınan yolcuyu ifade ediyor. Denklemi çözelim,
27-x+45-2x=60
72-3x=60
12=3x
4=x
Burada bulduğumuz 4 sayısı boş koltukları ifade ediyor. 4.seferde küçük araçta 27-4=23 kişi taşınmış.
Küçük araçta toplam taşınan sayısı ise 27+27+27+23=104 olur.

SORU 6: 3/7 : 42 işleminin sonucu kaçtır?
CEVAP: A) 1/98
ÇÖZÜM: 3/7 : 42 işlemini 3/7 X 1/42 şeklinde yazabiliriz. Yani 42 sayısını 42/1 şeklinde yazıp ters çevirerek çarpma yapacağız. Çarpma işlemini yaptığımızda 3×1/7×42= 3/294 çıkar daha sonra 3 ile pay ve paydayı sadeleştirdiğimizde 1/98 çıkar.

SORU 7: Aşağıdaki kesirlerden hangisi 59/79 kesrine en yakındır?
CEVAP: D) 3/4
ÇÖZÜM: 59/79 kesrine en yakın sorulduğuna göre 60/80 şeklinde yazabiliriz. 60/80 kesrini de sadeleştirebiliriz. Pay ve Paydayı önce 10’a bölelim 6/8 daha sonra 2 ye bölelim 3/4 çıkar.

SORU 8: Aşağıdaki şekilde B, C, D doğrusal noktalar ve m(FCE)=m(ACD)=90°. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: A) BCF ile FCE tümlerdir.
ÇÖZÜM: Tümler açı demek toplamları 90° olan açılar demektir. Yani iki açı birbirini 90’a tamamlamalıdır. Fakat BCF açısı ile FCE açısı tümler değildir. FCE açısı zaten 90 derecedir.

SORU 9: Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi x’in en küçük doğal sayı değeri için 25’e eşit olur?
CEVAP: C) 7x+25
ÇÖZÜM: En küçük doğal sayı “0” dır. Şıklarda C şıkkında x=0 için değer 25 olur. Diğer şıklara bakalım, A şıkkında x=0 için değer 16, 1 için değer 24 olur. B şıkkında x=0 için 23, x=1 için 25 olur fakat en küçük dediği için C şıkkını kabul ediyoruz. D şıkkında x=0 için 17, x=1 için 25 olur fakat en küçük dediği için C şıkkını kabul ediyoruz.

SORU 10: Aşağıda verilen sayılardan hangisi 2,507 sayısı ile çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur?
CEVAP: D) 1000
ÇÖZÜM: 2,507 sayısı tam sayı olması için virgülden sonraki sayıları sayıyoruz. Virgülden sonra 3 basamak bardır bu nedenle 1000 ile çarpılmalıdır.

SORU 11: Tabanının bir kenar uzunluğu 4 dm, yüksekliği 5 dm olan kare dik prizma şeklindeki bir akvaryumun yarısı su ile doludur. Bu akvaryuma 10 litre daha su konduğunda akvaryumun kaç litrelik kısmı boş kalır?
CEVAP: B) 30
ÇÖZÜM: Prizmanın hacmi Taban Alanı x Yükseklik olduğuna göre 4x4x5=80 bulunur. Yani 80 litre su alıyor. Yarısı dolu olduğuna göre boş kalan kısım ilk başta 40 litredir. 10 litre daha doldurulursa 30 litre boş kalır…

SORU 12: 4 dekar kaç metrekaredir?
CEVAP: A) 4000
ÇÖZÜM: 1 dekar kaç metrekaredir önce ona bakalım. 1 dekar=1000 metrekaredir.  4 dekar=4000 metrekaredir.

SORU 13: Bir biçerdöver 450 dekarlık bir tarlanın birinci gün 150 dekarını, ikinci gün ise birinci gün biçtiğinin’ini 5/6 biçmiştir. Bu biçerdöver bu tarlayı 3 günde biçtiğine göre üçüncü gün biçtiği alan kaç dekardır?
CEVAP: B) 175
ÇÖZÜM: 450 dekarlık tarlanın
1.gün 150 dekar biçilmiş
Geriye kalan 450-150=300 dekardır.
2.gün 150 dekarın 5/6 sını bulalım; 150*5/6= 125 dekar
Geriye kalan 300-125=175 dekardır
3.gün geriye kalan biçildiğine göre 175 dekar biçilmiştir.

SORU 14: Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?
CEVAP: A) 0,5*0,4
ÇÖZÜM: Sırasıyla çarpma işlemlerini yapalım
0,5*0,4=0,2
0,12*5=0,6
0,4*1,5=0,6
2*0,3=0,6

SORU 15: Mart ayının ilk gününde İstanbul’da hava sıcaklığı sıfırın altına düşmüş, Ankara’da ise daha soğuk olmuştur. Aynı gün en düşük sıcaklık Erzurum’da ölçülmüştür.Buna göre, bu üç ilin hava sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
CEVAP: D) -5, -3, -8
ÇÖZÜM: İç ilde de sıcaklık sıfırın altında ölçülmüş bu nedenle hepsi – olmalı ve En düşük sıcaklık Erzurumda olduğuna göre en küçük değer Erzurum olmalı. Burada dikkat edeceğimiz nokta -(negatif) ifadelerde sayı değeri büyük olan en küçük derecedir. Bu nedenle -8 en küçük olduğu için Erzurum olan şık D şıkkıdır. A şıkkında Erzurum 0, B şıkkında Ankara 0, C şıkkında İstanbul 4 derece olduğu için cevap D.

SORU 16: Ahmet bulunduğu kattan 9 kat aşağı indiğinde zemin kattan 2 kat alta gelmiştir. Buna göre Ahmet bu kata kaçıncı kattan inmiştir?
CEVAP: B) 7
ÇÖZÜM: Zemin kaç 0 olsun ve 2 kat alta indiğinde -2 olur. 9 kat indiğine göre 2 kat alta kalacağı için zeminde 7 kat üsten inmiştir. Yani 7 kat inmiş zemine gelmiş 2 kat daha inmiş -2 ye inmiştir. Toplam 9 kan inmiş oldu.

blank
SORU 17: Yukarıdaki arsa üç kardeş arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Verilenlere göre her bir kardeşe kaç metre kare arsa düşer?
CEVAP: C) 4000
ÇÖZÜM: Şeklin toplam alanını bulacağız ve 3 e böleceğiz. Şekli kırmızı renkli çizgilerle böldüğümüzde 2 dikdörtgen 1 üçgen ortaya çıkıyor. 1.dikdörgen 100m ve 50m ölçüsü ile alanı 100×50=5000m2 yapar. 2.dikdörtgen 120mx50m=6000m2 yapar. Üçgenin alanı ise 100mx20m/2=1000m2 yapar. Toplam alan 12000 m2 eder. 12000/3=4000m2 çıkar. Yani kişi başı 4000 m2 arsa düşer.

SORU 18: Aşağıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur?
CEVAP: A) I ve III
ÇÖZÜM: Sırasıyla ifadelere bakalım,
I. 10 ile kalansız bölünen her doğal sayı 5 ile kalansız bölünür. DOĞRU çünkü 10’a kalansız bölünme kuralı 5 ve 2 ye bölünen her sayı 10 a bölünür. Örnek 20 sayısı hem 5 e hem de 2 ye kalansız bölünüyor ve 10 a da kalansız bölünür.
II. 3 ile kalansız bölünen her doğal sayı 6 ile de kalansız bölünür. YANLIŞ çünkü 6 ile bölünme kuralı 3 ve 2 ye kalansız bölünebilmelidir. 3 e bölünen her sayı 6 ya kalansız bölünmeyebilir. Örnek 9 sayısı 3 e kalansız bölünür fakat 6 ya kalansız bölünmez.
III. 6 ile kalansız bölünen her doğal sayı 2 ile de kalansız bölünür. DOĞRU çünkü 6 ile kalansız bölünme kuralı 3 ve 2 ye kalansız bölünen sayılar 6 ya kalansız bölünür. Örnek 12 sayısı hem 3 e hem de 2 ye kalansız bölünür 6 ya da kalansız bölünebilir.
IV. 2 ile kalansız bölünen her doğal sayı 4 ile de kalansız bölünür. YANLIŞ çünkü 2 ile bölünen her sayı 4 e kalansız bölünmeyebilir. Örnek 6 sayıs 2 ye kalansız bölünür fakat 4 e kalansız bölünmez.

SORU 19: Boyutları 6 m, 3 m ve 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kamyon kasasına, her bir ayrıtının uzunluğu 0,5 m olan küp şeklinde 200 koli yerleştirilmiştir.Bu kamyonun kasasına dışarı taşmayacak şekilde bu kolilerden en fazla kaç tane daha yerleştirilebilir?
CEVAP: D) 88
ÇÖZÜM: Önce prizmanın alanını bulalım Prizmanın alanı= 2x(6x3x2)= 72
Kolilerin alanına bakalım Küp Alanı=0,5×0,5=0,25
200 kolinin kapladığı alan ise 200 x 0,25= 50
Kamyonun alanı 72
Kolilerin alanı 50
Kamyonda kalan boşluk 72-50= 22
22m3 alana kaç koli yerleştirilir?
1koli 0,25 olduğuna göre 22m3 lük boş alana 22/0,25=88
88 koli daha yerleştirilebilir…

SORU 20: Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin uzun kenarının uzunluğu 10 cm, kısa kenarının uzunluğu 6 cm’dir. Buna göre ABE üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
CEVAP: C) 30
ÇÖZÜM: Şekildeki üçgenin taban uzunluğu 10 cmdir. Yükseklik ise dikdörtgenin kısa kenarıdır yani 6. Üçgenin alanı Taban x Yükseklik / 2 olduğuna göre 10×6/2=30 eder.

SORU 21: Bir otomobilin deposu 60 litre benzin almaktadır. Deponun içinde bir miktar benzin varken litre fiyatı 5,07 lira olan benzinden 278,85 liralık alındığında otomobilin deposu tam olarak dolmuştur. Buna göre başlangıçta otomobilin deposunda kaç litre benzin vardı?
CEVAP: B) 5
ÇÖZÜM: 278,85 liralık benzin litre fiyatı 5,07 den kaç litre yapar önce bunu bulalım. Bunu bulmak için 278,85 lirayı 5,07 ye böleceğiz. Çıkan sonuç benzinin litresi olacak. 278,85/5,07= 55 litre. Yani 55 litre benzin almış. Depoda bir miktar vardı ve 55 litre alınca doldu. Depo 60 litre alıyorsa eğer 60-55=5 litre benzin depoda varmış.

SORU 22: Şekildeki ABCD dikdörtgeninin çevresini santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: D) 6x+12
ÇÖZÜM: Kısa kenarı x+2, uzun kenarı ise 2x+4 olduğuna göre çevre formülü kısa 2x(kenar+uzun kenar) buradan ÇEVRE= 2x(x+2)+(2x+4) = 2(3x+6)= 6x+12 çıkar

SORU 23: Bir ayrıtının uzunluğu 1 m olan küp şeklindeki boş bir su deposuna aşağıda verilen su miktarlarından hangisi doldurulursa bu depo taşar?
CEVAP: C) 10000 dm3
ÇÖZÜM: Küpün hacmini hesaplayalım, HACİM=a3 formülünden HACİM= 1 m3 yani 1 m3 su ile depo doluyor taşması için 1 m3 den fazla su olmalı. Şıklarda 1m3=1000 Litre= 1000 dm3 eder. Bu nedenle C şıkkında 10 m3 su olduğu için depo taşar.

SORU 24: 224 sayfalık kitabı bir haftada okuması gereken Ece, pazartesi günü 30 sayfa, salı günü 39 sayfa okumuştur. Ece kitabın kalan kısmını günde ortalama kaç sayfa okuyarak bitirebilir?
CEVAP: B) 31
ÇÖZÜM: Ecenin okuduğu sayfa sayısını bulalım;
1.gün 30
2.gün 39
okuduğuna göre toplam 69 sayfa okumuştur.
224 sayfadan okuduğu sayfayı çıkartalım,
224-69=155 sayfa kalmıştır.
Ortalama kaç gün dediğine göre;
1 haftada kalan gün sayısı 5 olduğuna göre
155/5=31 sayfa
yani 5 gün boyunca günde 31 sayfa okursa kitabı bitirmiş olur…

SORU 25: 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir okulda eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin sayılarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.


CEVAP: A) En az öğrenci 1. sınıflardadır.
ÇÖZÜM: Sınıf sayılarını grafikte bulduğumuzda 1.sınıf 115, 2.sınıf 168, 3.sınıf 102, 4.sınıf 127 olduğu görülüyor. Bu nedenle A şıkkı yanlıştır çünkü en az öğrenci 3.sınıftadır.

2017 pybs sınavı ile ilgili olarak 6.sınıflar için bu yazımızı hazırladık. 2017 6.sınıf PYBS Sorularının Çözümleri sizler için umarım yardımcı olacaktır. Sorular ile ilgili düşüncelerinizi, takıldığınız yerleri YORUM bölümünden yazabilirsiniz. 2017 6.sınıf PYBS Sorularının Çözümleri ni sosyal medyadan paylaşarak daha fazla öğrenciye ulaştırabilirsiniz…

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here