2017 PYBS(Bursluluk Sınavı) Başvuruları Ne Zaman?

2017 pybs ne zaman?
2017 pybs ne zaman?

Bu sene PYBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? Ever binlerce öğrencinin gözü bu haberde. Her sene ortaokul 5.6.7. ve 8. sınıflar ile lise 9.10.11.sınıfların girdikleri PYBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte 2017 pybs ile ilgili haberimiz…

PYBS Başvuruları Başladı…

20 Mart 14 Nisan tarihleri arasında PYBS bursluluk sınavı başvuruları yapılacak…

Özellikle maddi durumu yetersiz ortaokul ve lise öğrencilerinin girdiği pybs( parasız yatılılık ve bursluluk sınavı) başvuruları mart ayında yapılacak.

2017 pybs ne zaman?
2017 pybs ne zaman?

2017 PYBS Ne Zaman?

PYBS(Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) bu sene 10 HAZİRAN 2017 tarihinde yapılacak.

2017 PYBS Başvuruları Ne Zaman?

Bu sene PYBS başvuruları Mart ayının son haftasında yapılacak. Kesin tarih kılavuz yayınlandığında açıklanacak. Geçen yıl 21 Mart 2016 tarihinde yapılmıştı…

Öğrenci ve Veliler her yıl olduğu gibi bu sene de 2017 PYBS başvuru ve sınav tarihini merak diyordu. Ayrıca 2017 parasız yatılılık ve bursluluk sınav başvurularının nasıl yapılacağı, PYBS başvurusunda hangi belgelerin istendiği gibi bir çok konu bu başlık altında sizlere aktarılacak…

PYBS’ye Kimler Girebilir?

İlkokulda okuyan öğrencilerin velileri bursluluk sınavına ilkokul öğrencilerinin katılıp katılmayacağını merak ediyor. Ne yazık ki bursluluk sınavına ilkokul öğrencileri başvuramıyor. Ortaokul ve Lise öğrencileri pybs ye katılabiliyor.

Ortaokul 8.sınıf öğrencileri PYBS bursluluk sınavına girecek mi?

Ortaokul 8.sınıf öğrencileri TEOG sınavına girecekleri için 10 haziran pybs sınavına girmeyecekler. PYBS tercihlerini teog puanlarına göre yapacaklar.

PYBS Başvurusunda Hangi Belgeler İsteniyor? Hangi Belgeler Gerekli?

(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname
(EK-2) 2017 PYBS Başvuru Formunu

PYBS Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereden Yapılır?

Yukarıdaki başvuru evraklarını okul müdürlüğüne teslim ederek başvuru yapabilirsiniz…

PYBS Başvuru Şartları Neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.
c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.
ç. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
d. Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2016 yılı yıllık gelir toplamından
fert başına düşen net miktarın 2016 Malî Yılı için tespit edilen 7.529,40 TL (yedibinbeşüzyirmidokuz Lira kırk Kuruş)’u geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin,
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun
PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.).
Aile gelirinin tespitinde ailenin 2016 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî
imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık,
Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde yer alan (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu
Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
– Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,
muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2015 yılına ait 12 aylık
toplam gelirlerini gösteren belge,
– Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi
yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme
kararının tasdikli örneği,
– Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.
Ayrıca;
e. Bursluluk başvurusu için;
– Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında öğrenim görüyor
olmak.
– Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11 inci sınıflarında öğrenim
görüyor olmak.
f. Parasız yatılılık başvurusu için;
– Ortaöğretim kurumlarında sınavsız kayıtları yapılan ve öğrenimlerine devam eden, meslek
lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinin 11 inci sınıflarında
öğrenim görüyor olmak.
– Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 11 inci sınıflarında okuyan öğrencilerin tercih
edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı
bulunmak.
– Meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 11 inci sınıflarında
öğrenim görüyor olmak. (Bu öğrencilerin dışındaki öğrenciler parasız yatılılık için başvuru
yapamayacaklardır.)

6 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here