2018 Sözleşmeli Öğretmen Başvuruları

MEB 2018 Sözleşmeli Öğretmen başvuruları duyurusu yayımlandı. Sözleşmeli öğretmen başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. İşte detaylar…

2018 Sözleşmeli Öğretmen Başvurusu Ne Zaman?

Sözleşmeli öğretmen başvuruları 2 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Başvuruları 2-8 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların alınmasının ardından 16 Mart 2018 tarihinde sözlü sınav yerleri açıklanacak…

2018 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Tarihleri

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapan binlerce öğretmen adayı mülakata girecek. Mülakata alınacak öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri 16 Martta belli olacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan 2018 ile 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak… Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Kaç Öğretmen Alınacak?

Sözleşmeli öğretmen başvurularının başlaması ile alınacak öğretmen sayısı da belli oldu. Öğretmen ataması kontenjanlarına baktığımızda 3.806 sınıf öğretmeni, 2.002 İngilizce öğretmeni, 1.676 okul öncesi öğretmeni, 1.453 ilköğretim matematik öğretmeni, 1.907 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, 1.095 fen bilimleri öğretmeni atanacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Kimler Başvurulabilir?

Öğretmen adaylarından başvuru için istenen başlıca özelliklere baktığımızda

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla
bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

2018 Sözleşmeli Öğretmen Başvurusunda İstenecek Belgeler

  • Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  • Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
  • Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt
    içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
  • Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).
  • Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge
    istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

2018 MEB Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Kılavuzu İndir>

CEVAP VER

Lütfen yorum giriniz!
Lütfen adınızı giriniz