Fatih Sultan Mehmet’in Kısaca Hayatı

fatih sultan mehmet kısaca hayatı

Fatih Sultan Mehmet Kimdir, Fatih Sultan Mehmet’in Kısaca Hayatı… Evet bu yazımızda tarihe yön veren, bir çağı kapatıp bir çağı başlatan bir ismin, Fatih Sultan Mehmet’in hayatını okuyacağız. İşte Fatih Sultan Mehmet’in hayatı kısaca…

Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Osmanlı devletinin 7.padişahı olan II.Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 Edirne doğumludur. II.Mehmed’in babası Sultan II.Murat, annesi ise Hatice Hüma Hatun’dur.

Fatih Sultan Mehmet, 2 yaşına kadar Edirne’de kaldı, 6 yaşında ise abisi Alâeddin Ali ile birlikte Amasya’ya gönderildi. Abisinin ölümü üzerine daha çocuk yaşta Rum sancakbeyi oldu. Daha sonra Saruhan Sancakbeyi olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet henüz 12 yaşında iken babası II. Murat’ın tahtan inmesi üzerine tahta çıkmıştır. Fakat tahta çıkar çıkmaz haçlı seferlerinin başlaması üzerine babası II.Murat yeniden tahta çıktı.

II.Murat’ın ölümünün üzerine 19 yaşında olan Mehmet yeniden tahta çıktı. 1451 yılında tahta çıkan Mehmet, 1453 yılında İstanbul’u fethetmiştir.

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul’u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.

Fatih Sultan Mehmet Eşleri:

Emine Gül-Bahar Hatun – II. Bayezid ile Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultan’ın annesidir.
Helena Hatun – Mora Despotu olan Demetrus’un kızıdır.
Alexias Hatun – Bizans prenseslerindendir.
Gülşah Hatun – Karamanoğulları Beyliği’nden İbrahim Bey’in kızı, Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa’ nın annesidir.
Sitti Mükrime Hatun – Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı.
Çiçek Hatun – Türkmen Beyi kızı veya cariye Cem Sultan’ın annesidir.
Anna Hatun – Trabzon İmparatoru’nun kızıdır. Evlilikleri kısa sürmüştür.
Hatice Hatun – Zağanos Paşa’nın kızıdır. Fatih boşamıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in 3 oğlu 1 kızı vardır. Oğulları, II. Bayezid, Mustafa ve Cem Sultan.

Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481 yılında 49 yaşında sefer çıkarken hastalanarak ölmüştür. Hastalığı hakkında wikipedia da Gut hastalığı olarak geçse de zehirlendiği yönünde de iddialar vardır.

Fatih Sultan Mehmet Zamanında Yapılan Yenilikler Nelerdir?

Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti’ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçeden başka Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı. Avni takma adıyla şiirler yazdı. Şiirleri Fatih Divanı (1944), Fatih’in Şiirleri (1946), Fatih ve Şiirleri (1959) gibi adlar altında basıldı. Bilim adamlarını ve edebiyatçıları destekleyen Fatih, nesir ustası Sinan Paşa ile şair Ahmed Paşa’yı vezirliğe kadar yükseltti. Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçu’nun İstanbul’da kalmasını sağladı. Fatih, İtalyan ressam Gentile Bellini’yi 1479’da İstanbul’a getirterek resimlerini yaptırdı. Fatih, Osmanlı Devleti’ne düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler yaptı. Yönetim, maliye ve hukuk alanında koyduğu kuralları içeren Fatih Kanunnamesi, sonraki dönemde de yürürlükte kaldı. Bu kanunname, tahta çıkan padişaha devletin geleceği (nizâm-ı âlem) için kardeşlerini öldürme hakkı veriyordu. Fatih’in Osmanlı devlet düzenine ilişkin temel ilkelerin pek çoğu, Tanzimat dönemine kadar geçerliliğini korudu. Fatih’in saltanatı döneminde Osmanlı ülkesinde 500’den fazla mimari yapı yapıldı. Onun adına yapılan en önemli yapı, İstanbul’da bir cami ile medrese, kitaplık, imarethane (aşevi), darüşşifa (hastane), hamam, kervansaray gibi birimleri kapsayan Fatih Külliyesi’dir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here