Lisede Devamsızlık Kaç Gün 2018-2019

Lisede Devamsızlık Kaç Gün 2018 2019

Lisede okuyan bir çok öğrenci lisede devamsızlık kaç gün merak ediyor. Peki Lisede Devamsızlık Kaç Gün 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında devamsızlık hakkı kaç gün oldu. İşte detaylar…

Lise öğrenimini gören öğrenciler devamsızlıktan sınıf tekrarı yapmamak için lisede kaç gün devamsızlık hakkı olduğunu öğrenmek istiyor. Lisede kaç gün devamsızlıkla sınıfta kalınır bu sorunun cevabı…

Lisede Devamsızlık Kaç Gün 2018-2019

Ortaöğretim kurumlarında yani liselerde devamsızlık ile ilgili , “Özürsüz devamsızlığı 10 günü aşan öğrenci notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 30 günü aşamaz. Mazeret kağıdı ve/veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.”ifadesi geçmektedir. Bu ifadeye bakarsak liselerde devamsızlık hakkında,

Özürsüz 10 Gün Devamsızlık
Özürlü 20 Gün Devamsızlık
Toplam 30 Gün devamsızlık hakkı vardır. Yani 10 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapar…

Lisede Devamsızlık Hakkı İle İlgili Madde

Lisede Devamsızlık Kaç Gün 2018-2019 İşte yönetmelikteki ilgili madde…

MADDE 36-

(1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26. maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.

(2) Uygulamayla ilgili olarak;

a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenir.
b) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
(3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık süresinden sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.
(4 Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi velisinden istenir. Devamsızlığın 5., 15. ve 25. günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrenciler için ise ayrıca devamsızlığın 40. ve 55. günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.
(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine gönderilir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez.
(6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, iadeli taahhütlü postayla yapılır. Gerektiğinde ayrıca tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilişim araçlarından da yararlanılır.
(7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
(8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ait özürlü-özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.

Kaynak TIKLA >

Devamsızlık ile ilgili bu sene yani 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ödüllendirme de geldi. Bu sene devamsızlık yapan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alamayacak.

Lisede öğrenim gören öğrenciler 5 günden fazla devamsızlık yaparsa TAKDİR veya TEŞEKKÜR BELGESİ alamayacak.(HENÜZ KESİNLEŞMEDİ)

Yukarıdaki bilgilere bakarsak lisedeki öğrenciler hem sınıf tekrarı hem de başarı belgesi alabilmek için devamsızlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Lisede Devamsızlık Kaç Gün 2018-2019…

Lise devamsızlık hakkında özürlü ve özürsüz devamsızlık terimlerinin ne anlama geldiğine bakalım…

Özürsüz Devamsızlık Nedir?

Okula gitmediği günleri rapor – izin belgesi ile belgelendirmeme durumu. Kısaca öğrencinin okula devamsızlık yapmasında her hangi bir mazereti olmama durumudur. Örneğin hastalandınız ve okula gitmediniz fakat hastaneye de gitmediniz yada hastaneye gittiniz fakat herhangi bir rapor verilmedi. Bu gibi durumlarda özürsüz devamsızlık hakkınızı kullanmış olursunuz.ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK 10 GÜN.

Özürlü Devamsızlık Nedir?

Öğrencinin bir mazerete bağlı (sağlık) özel durumlar için rapor-izin belgesi ile izinli sayılması durumunda geçerlidir. Kısaca devamsızlığı bir mazerete bağlı durumlardır. Örneğin hastalandınız ve doktora gittiniz doktor 2 gün rapor yazdı. Bu raporu okul idaresine vermeniz durumunda 2 gün özürlü devamsızlık hakkınızı kullanmışsınızdır. ÖZÜRLÜ DEVAMSIZLIK 20 GÜN

NOT: Okul adına yapılan yarışmalar, etkinlikler için görevlendirilen öğrenciler yok yazılsalar da izinli oldukları için özürlü veya özürsüz devamsız olarak yazılmazlar. MADDE 3

Bu yazımızda “devamsızlık kaç gün 2019 lise?“, “lisede devamsızlık kaç gün 2018 2019” sorularının cevaplarını vermeye çalıştık. Lisede devamsızlık hakkında merak ettiğiniz soruları yorum bölümünden yazabilirsiniz…

Lise ile ilgili diğer içerikler için TIKLA >>>

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here