Roman Nedir, Romanın Özellikleri ve Roman Türleri

Roman nedir, Roman türleri nelerdir, romanın özellikleri nelerdir? Evet Türkçe dersinde ödev verilen konulardan birisi olan “Roman” hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Edebi türlerden düz yazı türünde olay yazıları içerisinde yer alan Roman hakkında detaylı bilgi…

roman nedir

Roman Nedir?

Roman kelime anlamı olarak, “genellikle insanların başından geçenleri, insan ilişkilerini ve durumlarını, toplumsal olay ve olguları gerçeğe uygun bir biçimde ya da kurmaca bir yapı içinde ve geniş oylumlu olarak anlatan bir yazınsal tür” anlamına gelmektedir.

Roman, bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen uzun kurgusal anlatıma denir. Roman’ı hikayeden ayıran en önemli özellik ise hikayeden daha uzun olmasıdır. Roman genelde düzyazı(nesir) olsa da nazım da içerebilir.

Hikaye Nedir Tıkla >>>

Romanın Özellikleri

Romanın Öğeleri

1. Kahramanlar: Romanda karakterler önemlidir ve ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Romanda başkarakter ve yardımcı karakterler bulunur.

2. Olay: Romanlar, temel bir olay etrafında gelişen ve iç içe geçmiş çok sayıda olaydan oluşur. Romanda anlatılan olaylar hayattan alınabileceği gibi, tarihten, anılardan, okunan kitaplardan ve masallardan da alınabilir.

3. Yer: Romanlardaki kişilerin yaşadığı, olayların geçtiği yerdir.

4. Zaman: Romanlarda zaman kavramı belirgindir. Olay veya olaylar belirli bir zaman diliminde yaşanır. Romanlarda fiiller genellikle “-di’li geçmiş zaman” kipinde kullanılır.

Roman Türleri

Roman üslup bakımından,

Romantik romanlar
Realistik romanlar
Estetik romanlar
İzlenimci romanlar
Dışavurumcu romanlar
Yeni romanlar
Tarihi romanlar

olarak gruplandırılabilir.

Ayrıca

Duygusal Romanlar
Psikolojik Romanlar
Polisiye Roman
Fantastik Roman
Çizgi Roman

türleri vardır.

Dünyanın İlk Romanı Hangisidir?

Japon edebiyatından “Genji’nin Hikayesi” dünyanın ilk romanıdır.

Türk Edebiyatında İlk Roman Hangisidir?

İlk Türk Romanı 1872 yılında Şemseddin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir.

İlk Türk psikolojik romanı Mehmet Rauf’un Eylül romanıdır.

İlk Türk tarihi romanı Ahmet Mithat’ın Yeniçeriler romanıdır.

Batılı anlamda ilk tarihsel Türkçe roman, Namık Kemal’in Cezmi adlı romanıdır.

İlk realist roman, Recaizade Mahmud Ekrem’in Araba sevdası romanıdır.

Batılı tekniğe uygun ilk roman Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanıdır.

İlk köy romanı Nabizade Nazım’ın Karabibik adlı romanıdır.

İlk edebî roman Namık Kemal’ın İntibah romanıdır.

İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım‘dır.

 

CEVAP VER

Lütfen yorum giriniz!
Lütfen adınızı giriniz