Dede Korkut Boğaç Han Metni ve Cevapları

dede korkut boğaç han metni cevapları

Ortaokul 5.sınıf Türkçe dersi Dede Korkut Boğaç Han dinleme ve izleme metni konusu ile ilgili Dede Korkut Boğaç Han Metni ve Dede Korkut Boğaç Han cevaplarını sizler için derledik.

Konu: Dede Korkut Boğaç Han Dinleme ve İzleme Metni
Ders: Türkçe
Sınıf: 5
İzleme: Dede Korkut Boğaç Han İzlemek için TIKLA>

Dede Korkut Boğaç Han Metni

Oğuz ili’nde Bayındır Han adında bir han vardı. Bayrağı altındaki beylere her yıl büyük bir şölen verirdi. Bir gün, gene böyle büyük bir şölen veriyordu.

Oğuz İlinin dört bir yanından gelecek beylere ayrı ayrı çadırlar hazırlamıştı. Oğlu olanlar ak çadırlara, kızı olanlar al çadırlara, hiç çocuğu olmayanlar da kara çadırlara yerleşecekti.

Beylerden Dirse Han da şölene çağrılmıştı. Kırk yiğidiyle, Bayındır Han’ın obasına geldi. Hiç çocuğu olmadığı için onu kara çadırlardan birine yerleştirdiler. Dirse Han buna çok üzülmüştü. Hani oracıkta yer yarılsa, hemen içine giriverecekti.

Dirse Han, şölenden dönünce, olup bitenleri karısı Karayazılı Hatun’a anlattı. Baş başa verip Tanrı’ya yakardılar.

Günlerden bir gün, Tanrı onlara tosun gibi bir erkek evlat verdi. Yıllar çabuk geçti. Dirse Han’ın oğlu tığ gibi bir delikanlı oldu çıktı. Yalnız Oğuz İli’nin geleneklerine göre, önemli bir iş göremediği için ona bir türlü ad konamamıştı.

Bir gün Bayındır Han’ın canı boğa güreştirmek istedi. Güreşin yapılacağı alanda Dirse Han’ın oğlunun üç arkadaşıyla oyun oynamakta olduğunu görünce, boğanın ortaya salıverilmesini emretti.

Öbür üç çocuk, boğayı görünce, çil yavrusu gibi dağılıp kaçıştılar. Yalnız Dirse Han’ın oğlu yerinden kıpırdamadı. Herkes, merakla, ne olacak diye bekliyordu.

Dirse Han’ın oğlu, boğanın tam alnına öyle bir yumruk savurdu ki hayvancağız sendeledi, olduğu yerde kaldı. Delikanlıyla boğanın güreşi pek uzun sürmedi. Dirse Han’ın oğlu, boğayı kanlar içinde yere serdi. Bayındır Han, gördüklerinden pek memnun kalmıştı. Dirse Han’ın oğluna Boğaç Han adının verilmesini buyurdu.

Boğaç Han, yiğit, gözü pek, iri yapılı bir delikanlıydı. Onu sevenler olduğu gibi sevmeyenler de vardı. Babasının Kırk Yiğit’i onu sevmeyenlerin başında geliyordu. Kırk Yiğit, Boğaç Han’ı mertçesine yenemeyeceklerini bildikleri için, aralarında bir oyun tasarlayıp delikanlıyı babası Dirse Han’ın gözünden düşürmek, hattâ öldürtmek istediler.

Kırk Yiğit, Dirse Han’ın karşısına çıktılar. Boğaç Han’ın kötü niyetli bir kişi olduğunu, gizli işler hazırladığını anlattılar. Dirse Han buna inanmıştı. Öfkesinden küplere bindi. Oğlunu öldürmek için bir av düzenledi. O devirde delikanlıların babalarıyla ava çıkabilmeleri çok önemli bir olaydı. Boğaç Han da, annesi de, kıvanç içinde ava hazırlandılar. Dirse Han’ın neler tasarladığını nereden bileceklerdi ki!

Bir tesadüf eseri Boğaç Han, avdan ağır yaralı kurtulmuştu. Annesi, kırk yardımcısıyla birlikte, oğlunun yanına koştu. Boğaç Han’ı iyileştirmek için gece-gündüz çalıştı.

0 kırk kötü kişi gene de Boğaç Han’la uğraşmaktan vazgeçmemişlerdi. İkinci bir oyun daha hazırladılar. Dirse Han gene onların sözüne inanıp oğluna kızdı. Yalnız, şimdi Boğaç Han da akıllanmıştı. Kendisinin Kırk Yiğit’iyle birlikte kırk kötü adamın üzerine at koşturdu. Kanlı bir savaş oldu ama, sonunda suçluyla suçsuz anlaşıldı.

Dirse Han yaptıklarına pişman oldu. Bayındır Han da, Boğaç Han’a beylik üstüne beylik verdi. Dirse Han oğlunun şerefine şölenler düzenledi. Oğuz İli’ nin dört bucağından gelenler Boğaç Han ile babasını kutladılar. Dede Korkut da geldi, Boğaç Han üzerine bir türkü düzdü.

Dede Korkut Boğaç Han Cevapları

Dede Korkut Boğaç Han hikayesinde geçen karakterler

Boğaç Han: Boğayı devirebilecek kadar güçlü bir çocuk.
Dede Korkut: Bilge
Şökli Melik: Çete lideri, kötü adam.
Aruz Bey: Güçlü, yiğit.
Aruz Bey’in Eşi: Oğlu kaçırıldığı için üzgün.
Basat: Aslanlar tarafından büyütülen bir çocuk.
Bayındır Han: Lider, güçlü, cesur.
Dirse Han: Yiğit, cesur.
Uruz: Ok atmakta usta bir çocuk.

Dede Korkut Boğaç Han metni ile ilgili sorular ve cevapları

1. Obaya gelen atlı nasıl bir haber getirmektedir?
Cevap: Şökli Melik obayı talan etmeye geldiği haberini getirmektedir.

2. Aruz Bey’in kaybolan oğlunun başına neler gelmiştir?
Cevap: Bir aslan oğlanı bulmuş ve kendi yavrularıyla beraber büyütmüştür.

3. Boğaç Han’ın yaşadığı obanın beyi kimdir?
Cevap: Bayındır Han

4. Dede Korkut; Dirse Han ve Aruz Bey’e nasıl bir öğüt veriyor?Cevap: Her kim ki iyilik yapar, fakiri sevindirir, düşküne yardım ederse, Allah onun dileklerini kabul eder.

5. On iki yıl sonra obada neler değişmiştir? Kısaca anlatınız.
Cevap: Dirse Han’ın oğlu olmuştur. Aruz Bey Uruz ve Boğaç Han’a bakarak oğlunu hatırlamaktadır.

6. Dirse Han’ın oğlu nasıl bir kahramanlık yapıyor ve hangi ismi alıyor? Kısaca anlatınız.
Cevap: Dire Han’ın oğlu, ipini koparıp kaçan, obaya zarar veren ve babasına aldıran bir boğayı yumruklayarak etkisiz hale getiriyor. Bu nedenle Boğaç adını alıyor.

Aşağıdaki cümlelerde, açık olarak söylenmeyen anlamları bularak örnekteki gibi yazınız.

1. Şökli Belik yine obayı talan etmeye geliyordu.
Cevap:  Şökli Belik daha önce de obayı talan etmiş.

2. Canını seven kaçsın.
Cevap: Ölümle sonuçlanacak bir tehlike olduğunu ve bu nedenle ölmek istemeyenlerin kaçması gerektiği

3. Boğaç Han obanın en güçlüsüydü.
Cevap: Obadaki insanlardan en güçlüsü Boğaç Han

4. Dirse Han da boğayı durduramadı.
Cevap: Boğayı durdurmayı bir çok kişi denedi Dirse Han da denedi fakat o da durduramadı.CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here