Yapı Bakımından Fiiller

yapı bakımından fiiller

Türkçe 8.sınıf konularından ” Yapı Bakımından Fiiller ” konusu hakkında bilgiyi sizler için hazırladık. İşte yapı bakımından fiiller konusu…

YAPI BAKIMINDAN FİİLLER

Yapı bakımından fiiller 3 e ayrılır.

1)Basit fiil:Yapım eki almayan fiillerdir.bu fiiller haber kip eklerini(miş,di,yor,ecek,r) ,dilek kipi eklerini(e,se,meli),kişi eklerini(m,n,lım,niz,ler)alabilirler.            Geldik,konuşmalı,yapın..

2)Türemiş fiiller: Yapım eki alan fiillerdir.    Koş-tur ,yaz-ıl  ,kan-a

3)Birleşik fiil: iki fiilin bir araya gelmesiyle oluşan fiillerdir.Kendi içinde 3 e ayrılır.

a)Yardımcı fiille oluşturulan birleşik fiiller:’’et,ol,kıl’’ fiilleriyle oluşturulan birleşik fiillerdir.

Hissetmek,hasta olmak,yardım etmek,hallolmak…  (bu fiiller oluşturulurken ses olayı varsa birleşik yazılır ses olayı yoksa ayrı yazılır.)

b)Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller: Genellikle deyimlerden oluşan birleşik fiillerdir.  İçi üzülmek, burnundan solumak

c)Kurallı Birleşik Fiil:  bu fiiller 4 e ayrılır.

Yeterlik:  Fiile getirilen –bil ekiyle yapılır.   Yapabil,konuşabil,okuyabil..

Tezlik:  Fiile getirilen –ver ekiyle yapılır.   Yapıver,konuşuver,okuyuver..

Yaklaşma: Fiile getirilen –yaz ekiyle yapılır.      Düşeyaz,öleyaz,kırılayaz..

Sürerlik: Fiile getirilen –kal,-dur,-gel ekleriyle yapılır.     Dinlenedur,uyuyakal,süregel…

ANLAM KAYMASI  (ZAMAN KAYMASI): Bir cümlede olması gereken zamandan farklı bir zaman eki kullanılmasıdır.

Fatih ,İstanbul’u fetheder. ( cümle geçmiş zamanda fiilin aldığı ek geniş zaman)

Yarın Ankara’ya gidiyorum. (cümle gelecek zamanda fiil şimdiki zaman eki almış.)

ZARFLAR: Zarflar cümlede fiili zaman ,durum,yer-yön,miktar,soru bakımından niteleyen sözcüklerdir.

Zaman zarfı:Fiile  sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır.  Dün okula geç kaldım (ne zaman)

Durum zarfı: Fiile sorulan nasıl sorusunun cevabıdır.     Okula yürüyerek geldim ( nasıl)

Yer- yön: Fiile sorulan nereye sorusunun cevabıdır.      Müdür odasından dışarı çıktı. (nereye)

Miktar: Fiile sorulan ne kadar sorusunun cevabıdır.     Sınava çok çalıştım. (ne kadar)

Soru: Cümleye soru anlamı katan kelimelerdir.       Okuldan sonra nereye gideceksin?

Tükçe konu anlatımları ile ilgili sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz TIKLA >

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here