Ortaokul 8.Sınıf Dersleri

8.sınıf dersleri

8.sınıfta hangi dersler var, 8.sınıf dersleri zor mu? 2018 2019 eğitim öğretim yılında ortaokul 8.sınıfa geçen öğrenciler için 8.sınıf dersleri ve konularını hazırladık. İşte ortaokul 8.sınıf dersleri ve konuları 2018 2019…

Bildiğiniz gibi yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlıyor ve yeni yılda 8.sınıfa geçen öğrenciler 8.sınıfta hangi dersler var merak ediyor. İşte 8.sınıf dersleri ve konuları…

Ortaokul 8.Sınıf Dersleri ve Konuları

8.sınıfa geçen öğrenciler 8.sınıfta 7.sınıftan farklı olarak T.C. İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersi görecekler. Ayrıca 8.sınıfta öğrenciler için Rehberlik ve Kariyer planlama dersi geliyor.  2018 2019 haftalık ders çizelgesine göre 29 Saat zorunlu, 6 saat seçmeli ders olmak üzere 35 saat ders var.  İşte 8.sınıf dersleri…
8.sınıf Zorunlu Dersler Hangileri:
Türkçe Dersi (5 saat)
Matematik Dersi (5 saat)
Fen Bilimleri Dersi (4 saat)
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (2 saat)
Yabancı Dil Dersi (4 saat)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (2 saat)
Görsel Sanatlar Dersi (1 saat)
Müzik Dersi (1 saat)
Beden Eğitimi Dersi (2 saat)
Teknoloji ve Tasarım Dersi (2 Saat)
Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi (1 Saat)
Seçmeli Dersler (6 Saat)
TOPLAM 35 SAAT

8.sınıf Seçmeli Dersler Hangileri:

Din, Ahlak ve Değerler

Kur’an-ı Kerim
Hz. Muhammed’in Hayatı
Temel Dinî Bilgiler

Dil ve Anlatım
Yazarlık ve Yazma Becerileri
Yaşayan Diller ve Lehçeler
İletişim ve Sunum Becerileri

Yabancı Dil
Yabancı Dil

Fen Bilimleri ve Matematik
Bilim Uygulamaları
Matematik Uygulamaları
Çevre Eğitimi
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Sanat ve Spor
Görsel Sanatlar
Müzik
Spor ve Fizikî Etkinlikler
Zekâ Oyunları

Sosyal Bilimler
Halk Kültürü
Medya Okuryazarlığı
Düşünme Eğitimi

Yukarıda gördüğünüz gibi 8.sınıfta haftada 29 saat zorunlu 6 saat seçmeli ders olmak üzere 35 saat yer alıyor.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Hakkında Bilgi
1. Atatürk’ün üstün askerlik, devlet adamlığı ve inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek alır.
2. Millî Mücadeleden hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik anlayışı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavrar.
3. Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavrar.
4. Dönemin ağır şartları dikkate alınmak suretiyle, Türk inkılaplarının büyük güçlüklere rağmen gerçekleştirildiğini kavrar.
5. Türk Millî Mücadelesi ve İnkılabının, millî ve milletler arası özelliklerini kavrayarak, başka milletlerce de örnek alındığını fark eder.
6. İnsan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için ifade ettiği anlamı ve bunların önemini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenler.
7. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrar; laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olur.
8. Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerini benimseyerek Atatürkçü düşünce sisteminin bir savunucusu olur.
9. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişir.
10.Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dinamik temelini Atatürk İlke ve İnkılaplarının oluşturduğunun bilincine varır.
11. Türkiye’nin jeopolitik önemini bölgesel ve küresel etkileri açısından değerlendirerek iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olur.
12.Kanıta dayalı akıl yürütme yeteneklerini geliştirerek geçmişle günümüz arasında bağlantılar kurar ve bu bağlamda benzetmeler yapar.
13.Türk milletinin bir mensubu ve insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir.
14.Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve beceriler kazanır.

Ortaokul 8.sınıf dersleri zor mu kolay mı?

Bildiğiniz gibi ortaokulun son sınıfı 8.sınıf ve bu sınıf belkide en zor sınıf diyebiliriz. Çünkü öğrenciler 8.sınıfta LGS yani liselere girişi sınavına giriyor. Bu nedenle de 8.sınıfta öğrenciler zorlanıyor. Elbette 8.sınıftaki öğrencilere şunu da söylemek gerekiyor sınavsız da liselere yerleşilebiliyor. Yani lgs de başarısız olsanız bile adresinize en yakın liseye yerleşmeniz mümkün. İşte liselere yerleşme lise tercihleri ile ilgili detaylı bilgi tıkla >>>

Ortaokul 8.sınıfta hangi dersler var ortaokul 8.sınıf dersleri hangileri, 8.sınıf dersleri konuları ile ilgili kısaca bilgi verdik. Konuyla ilgili sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here