Takdir Nasıl Alınır, Takdir Kaç Puanla Alınır?

takdir nasıl alınır

Takdir Belgesi nasıl alınır, kaç puanla takdir alınır? Evet, okulların kapanmasına az bir zaman kala öğrenciler karne notlarını hesaplamaya başladılar. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler bir yandan da karnelerinin yanında takdir veya teşekkür belgesi almak için heyecanlanıyorlar. Peki takdir nasıl alınır, takdir belgesi kaç puanla alınır? Sizler için takdir-teşekkür belgeleri ile ilgili detaylı bilgi hazırladık… İşte takdir ve teşekkür hesaplama…

takdir nasıl alınır

2016-2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek ve tüm öğrenciler karnelerini alacaklar. Yaz tatiline girmeden önce öğrenciler bir yılın sonunda karnelerindeki notları ile tüm yılın yorgunluğunu atmak istiyor. Karneleri ile birlikte takdir veya teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerimiz için takdir ve teşekkür nasıl alınır sorusunun cevabını yazımızda derledik… İşte takdir belgesi için gerekli puan ve şartlar…

4.sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama için Tıkla >

5.sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama için Tıkla >

6.sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama için Tıkla >

7.sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama için Tıkla >

Takdir Nasıl Alınır?

Takdir nasıl alınır, kaç puan lazım, şartlar nelerdir? Takdir Belgesi almak için öğrencilerin karnelerinde bazı şartlar aranıyor. İşte o şartlar…

1- Takdir Belgesi alabilmeniz için zayıf notunuz olmamalı yani 45 notundan düşük puanınız olmamalı.

2- Türkçe Dersi ortalaması 55‘den büyük olmalı. Yani tüm dersleriniz 100 olsa bile Türkçe dersiniz 55 ten küçük olursa takdir belgesi alamazsınız.

3- Tüm derslerinizin dönem ağırlıklı not ortalaması 85‘den büyük olmalıdır.

Yukarıda belirlediğimiz şartları taşıyan öğrenciler Takdir Belgesi ile ödüllendirilir.

Peki Teşekkür Belgesi Nasıl Alınır?

Telşekkür Belgesi alabilmek için yukarıdaki şartlardan 1 ve 2. yi taşıyan ve not ortalaması 70’ten büyük olan öğrenciler Teşkkür Belgesi alabilir.

Not Ortalaması 85 ile 100 arasında ise TAKDİR BELGESİ
Not Ortalaması 70 ile 85 arasında ise TEŞEKKÜR BELGESİ

alabilirsiniz…

NOT: İlkokul 1. sınıflar, 2.Sınıflar ve 3.Sınıflara Takdir veya Teşekkür Belgesi verilmez. Takdir ve Teşekkür Belgesi İlkokul 4.sınıftan itibaren verilir.

Peki Takdir ve Teşekkür Nasıl Hesaplanır, Ortalama Puan Nasıl Bulunur?

Takdir ve Teşekkür hesaplaması yapabilmek için ağırlıklı not ortalamasını hesaplamanız lazım. Peki nasıl hesaplayacağız? Örneğin bir öğrencinin Matematik dersi ortalaması 80 olsun ve Matematik ders saati 4 saat olsun. O zaman Matematik dersinin ağırlıklı ortalaması 80*4= 320 olur. Bu şekilde tüm derslerin ağırlıklı ortalaması bulunur ve toplam ders saatine bölünerek Dönem Sonu Ağırlıklı Not Ortalaması bulunur. Dönem Sonu Ağırlıklı Not Ortalaması 70-85 arasında ise öğrenci Teşekkür Belgesi alır eğer ortalaması 85-100 arasında ise Takdir Belgesi alır. Tabi diğer şartları da taşımak zorunda.

Takdir Belgesi Nedir?

İlköğretim Yönetmeliğinin 53.maddesinde geçen ifadelere baktığımızda,

Öğrencilerin ödüllendirilmesi MADDE 53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür” EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” EK-7 belgesi ile ödüllendirilir. (2) İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” EK-8 ile ödüllendirilir. c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir. ç) İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir. (3) İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir. Kaynak: İlköğretim Yönetmeliği

denilmektedir.

Liselerde Takdir ve Teşekkür Belgesi ile ilgili maddeye baktığımızda,

Öğrencilerin ödüllendirilmesi MADDE 159– (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; a) Teşekkür belgesi, b) Takdir belgesi, c) Onur belgesi, ç) Üstün başarı belgesi verilir. Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme

MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. (2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir. Onur belgesi ile ödüllendirme MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan; a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek, e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek, f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak, ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir. (2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin; a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu, b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı, c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. (2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir. (3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır. Kaynak: Ortaöğretim Yönetmeliği

takdir nasıl alınır konusunda sizleri bilgilendirmek istedik. Takdir-Teşekkür Hesaplaması için bu yazımıza bakabilirsiniz.

Peki sizler bu dönem Takdir mi alıyorsunuz yoksa Teşekkür mü?

YORUM bölümünden yazabilirsiniz…

22 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here