26 Nisan 2017 Teog Matematik Soru ve Cevapları

26 nisan 2017 teog matematik soruları

26 Nisan 2017 Teog Matematik Soru ce Cevap Anahtarı

Ortaokul 8.sınıf öğrencileri bugün yani 26 nisan çarşamba günü 2.dönem teog sınavlarından Teog Matematik sınavına girdiler. 2.dönem teog sınavlarının 1.günününde öğrenciler ilk olarak Teog Türkçe Sınavına daha sonra da Teog Matematik Sınavına girdi. Teog Matematik Sınavında 20 matematik sorusu soruldu.  Bugün TEOG’a giren bütün öğrenciler 26 nisan teog matematik sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Teog soruları ve cevap anahtarı sınavdan sonra açıklanacak. Soruların cevapları ilk olarak sitemizde olacak. Sizler için 26 nisan teog soru ve cevap anahtarını derledik. İşte 26 nisan teog matematik soruları ve cevapları…

26 nisan 2017 teog matematik soruları

Teog Matematik Soru ve Cevapları...

26 NİSAN 2017 TEOG MATEMATİK SORULARI İNDİR>>>


1.SORU:  6×2.y ifadesi sorusunun cevabı…

CEVAP: D)3×2.2y

ÇÖZÜM: 6×2.y ifadesini => 3.2.×2.y şeklinde ardından da 3×2.2y şeklinde yazabiliriz.


2.SORU: a=2 b=3 c=5 olduğuna göre ….180 sayısı… sorusunun cevabı

CEVAP: A) a2.b2.c

ÇÖZÜM: 180 sayısını sırasıyla 2 ye, 3 ve 5 e böleriz. 2 tane 2 tane 3 ve 1 5 sayısına bölünür. Bu nedenle a2.b2.c şeklinde yazılır.


3.SORU:  Kenarlarından birisinin uzunluğu kök içinde 44 olan dikdörtgen sorusunun cevabı…

CEVAP: B) kök 33

ÇÖZÜM: Kenarlarından birisi kök 44 olan dikdörtgenin alanı doğal sayı ise kök dışına çıkabilmesi için kök içinde 11 ve 4, 9, 16 gibi sayı olması gerekiyor. Örneğin kök 11 olursa kök 44 x kök 11 = 2.11 = 22 alanı doğal sayı bu nedenle a şıkkı doğru. b şıkkına bakalım kök 44 x kök 33 = 22 kök 3 olur ve doğal sayı değildir bu nedenle kök 33 olamaz.


4.SORU:  Yukarıda verilen doğrulardan hangisinin eğimi negatiftir sorusu…

CEVAP: C) k ve m

ÇÖZÜM: K ve M doğruları y eksenine göre sola yatık olduğu için eğimi negatiftir.


5.SORU:  Çevresi kök içinde 162 olan üçgen sorusunun cevabı…

CEVAP: B) kök 32

ÇÖZÜM: KÖK 162 sayısı => 9 kök 2, kök 8 sayısı 2 kök 2, kök 18 sayısı ise 3 kök 2 olarak yazılır. Buradan 9 kök 2 = 2 kök 2 + 3 kök 2 + diğer kenar formülünden diğer kenar 4 kök 2 çıkar. 4 kök 2 ise kök 32 olarak yazılır.


6.SORU:  Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 top sorusunun cevabı…

CEVAP: D) 8 

ÇÖZÜM: 12 top atılıyor ve mavi topun olasılığı 1/3 olduğuna göre 3 sayısını 12 ye tamamlarsak 4 katıdır ve mavi top sayısı 4 tür. 12 toptan 4 ü mavi ise diğerleri 8 dir.


7.SORU:  Kareli kağıt üzerinde verilen K noktası sorusunun cevabı…

CEVAP: A) Swww.e-okulmeb.com

ÇÖZÜM: K noktası O etrafından döndürülürse S noktasına gelmez. Çünkü K ile O arasına bir çizgi çizerseniz 2 x 1 birimlik köşegen elde edersiniz. S noktası ise 2 birimliktir. S noktasının biraz üzerine gelecektir.


8.SORU:  Renkleri dışında aynı özelliklere sahip top… olasılık sorusunun cevabı…

CEVAP: B) Turuncu

ÇÖZÜM: Çekilme olasılığı en az olan top TURUNCU dur. Çünkü turuncu top en az olandır.


9.SORU: ABDC dörtgeninde uzun kenar sorusunun cevabı…

CEVAP: A) AB

ÇÖZÜM: Öncelikle ADC üçgenine bakıyoruz ve ADC üçgeninde ne uzun kenar 82 derecenin karşısındaki AC kenarıdır. Daha sonra ABC üçgenine bakıyoruz ve bu üçgende de en uzun kenar AB kenarı oluyor. Bu nedenle AB en uzun kenardır.


10.SORU:  ABD dik üçgeninde BC kaç santimetredir sorusunun cevabı…

CEVAP: D) 10

ÇÖZÜM: BC nin karesi = 2 kök 13 ün karesi + 4 kök 3 ün karesi formülünden BC nin karesi 100 çıkıyor ve BC= 10 dur.


11.SORU:  (3x+7).(4x-2) x’in katsayısı kaçtır_

CEVAP: C) 22

ÇÖZÜM: Bu denklemde x in katsayısını bulmak için 3x ile -2 çarpılır daha sonra 7 ile 4x çarpılır ve toplanır. -6x + 28x = 22 x çıkar. – işarete dikkat etmek gerekir.


12.SORU:  x2+ ax+ 64 cebirsel ifadesi sorusunun cevabı…

CEVAP: C) 16

ÇÖZÜM: x2+ax+64 ifadesinin tam kare olabilmesi demem x+8 nın karesi şeklinde yazılabilmesi anlamına gelmektedir.


13.SORU:  Kareli zeminde şekilli üçgen sorusunun cevabı…

CEVAP: B) L ile R

ÇÖZÜM: ABC üçgeni benzerlik oranının 2 / 3 olaması için öncelikle BC kenarının birim olarak sayıyoruz. BC kenarı 12 birim buluyoruz. 12 birim 2/3 oranına göre 12, 3 ün 4 katıdır. O zaman 2 nin 4 katı 8 birimdir. C noktasından 8 birim sayarsak R noktasına gelecektir. Bu nedenle L ile R noktasını birleştirirsek iki üçgenin oranı 2/3 olur.


14.SORU:  y=3 – x olan doğru ile y ekseni sorusunun cevabı…

CEVAP: A) y=3x+3

ÇÖZÜM: y= 3-x denkleminde y=0 için x=3 olur. x=0 için ise y=3 olur. Bu denklemi y noktasında kesebilmesi için denklemin y değerinin 3 olması gerekiyor. Şıklarda y=3 olabilecek denklem A şıkkındaki denklemdir. A şıkkındaki y=3x+3 denkleminde x=0 için y=3 olacaktır ve doğru üzerinde çizersek sorudaki denklem ile y noktasında yani y=3 noktasında kesişecektir.


15.SORU:  Tamamı dolu iken boşalma musluğu açılan bir depoda sorusunun cevabı…

CEVAP: C) Grafik x eksenini kestiğinde depoda 2 m3 su kalır.

ÇÖZÜM: Depo sorusunda şıklardan gidersek, A şıkkında en fazla 40 m3 demiş doğrudur çünkü tamamı dolu diyor. B şıkkında ise 10 saat sonunda deponun yarısı boşalır diyor. Bu da doğrudur. Çünkü 40 m3 su grafiğe göre 1 saat içinde 2 m3 boşaldığı için 20 saate tamamı boşalır. 10 saate yarısı boşalır. c şıkkında ise x ekseni kestiği anda 2 m3 su kalır diyor oysaki 0 m3 su kalır. Bu nedenle cevap C şıkkıdır.www.e-okulmeb.com


16.SORU:  2x+y  =3
                 3x+2y=6 denklem sorusu

CEVAP: D) (0,3)

ÇÖZÜM 1 : Alt alta iki denklemi yazıp y değişkeninin yok ederek çözelim. İlk denklem-2 ile çarpılır. Böylece,
-4x – 2y = -6
3x + 2y = 6

Alt alta bu iki denklemi toplarsak x=0 buluruz. x=0 değerini 1.denklemde yerine koyarsak y=3 buluruz. Bu nedenle çözüm kümesi (0,3) olur.

ÇÖZÜM 2: Birinci denklemde x=0 için y=3 bulunur. y=0 için ise x=3/2 çıkacak. Bu iki değer 2.denklemde koyduğumuzda yalnızca x=0 için y=3 çıktığı için çözüm kümesi (0,3) olacaktır.


17.SORU:  ABC üçgeninde BAC açıortayı sorusunun cevabı

CEVAP: B) AF

ÇÖZÜM: AB=Ac olduğu için ikiz kenar bir üçgendir. Açıortayı bulmak için aynı anda kenarortaydır. Bu nedenle BC kenarını kenarortayı aynı anda açıortayıdır. 12 birimlik BC kenarını tam ikiye bölen AF açıortaydır.


18.SORU:  Elifin yaşının 3 katının 4 eksiği 26 dan küçüktür sorusunun cevabnı

CEVAP: A) 3x-4<26

ÇÖZÜM: Elif’in yaşı x olsun. Elif’in yaşının 3 katı 3x, 4 eksiği ise 3x-4 olur. 3x-4 küçük 26 için ise 3x-4<26 ifadesi yazılır.


19.SORU:  2y= -5x+2 denkleminde x değişkeninin y değişkeni cinsinden değeri

CEVAP: B) -2y + 2 / 5

ÇÖZÜM: Bu denklemde x değişkenini yalnız bırakıyoruz. 5x = 2-2y şeklinde düzenliyoruz. Daha sonra İki tarafıda 5 e bölüyoruz. x= 2-2y/5 oluyor.


20.SORU:  Şekilli AB doğru parçası ve çember sorusunun cevabı

CEVAP: C) Y eksenine göre yansıtıp 6 birim yukarı

ÇÖZÜM: AB doğrusunu ilk olarak y doğrusuna göre yansıtıyoruz ve 6 birim yukarı kaydırıyoruz. Tam dairenin içine denk geliyor.


26 NİSAN TEOG TÜRKÇE SORULARI İÇİN TIKLA >>>

26 NİSAN TEOG MATEMATİK SORULARI İÇİN TIKLA >>>

26 NİSAN TEOG MATEMATİK SORULARI İÇİN TIKLA >>>

27 NİSAN TEOG FEN SORULARI İÇİN TIKLA >>>

27 NİSAN TEOG İNKILAP TARİHİ SORULARI İÇİN TIKLA >>>

27 NİSAN TEOG İNGİLİZCE SORULARI İÇİN TIKLA >>>

26 NİSAN TEOG MATEMATİK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI sınav biter bitmez anında burada olacak. Aşağıdan sorulara ve cevaplarına ulaşabileceksiniz. 27 nisan perşembe günü saat 13.00 da ise tüm soruları indirebileceksiniz…

E-OkulMEB sitesi olarak bugünkü teog sınavı sorularını derlemeye çalıştık. Sınavda çıkan soruları akıllarda kalan soruları yayınladık. 26 nisan teog sorularının tamamı yarın yani 27 nisan perşembe günü yayınlanacak. MEB soruları yayınlayınca buradan indirme linklerini paylaşacağız…

2017 2.Dönem Sınavları 26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde yapılacak. 26 Nisan Çarşamba günü öğrenciler Türkçe, Matematik ve Din Kültürü derslerinden sınav olacaklar. Bir sonraki gün yani 27 Nisan Perşembe günü ise Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerinden sınav olacaklar. Toplam 6 dersten 120 soru sorulacak…

İlk dönem teog sınavlarında olduğu gibi 2.dönem teog sınavlarında da öğrencilerin en çok merak ettiği konu olan “teog sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?” sorusu oluyor. Sınavdaki tüm sorular 27 nisan perşembe günü meb resmi internet sitesinde yayınlanacak…

Biz e-okulmeb.com sitesi olarak sınavdan çıkar çıkmaz öğrencilerin aklında kalan soruları bu sayfadan yazarak cevap vermeye çalışacağız. Bu nedenle sorularda ve cevaplarda hatalar olabilir. Kesin doğru cevaplar ise 27 nisanda burada olacak…

TEOG sınavlarından en zor ders muhakkak Matematik oluyor. Bir önceki yıllarda yapılan teog matematik sınavlarında olduğu gibi matematik ortalamaları tüm derslerin altında oluyor. Bu da gösteriyor ki öğrenciler teog da en çok matematik dersinde zorlanıyor. Peki 26 nisan teog matematik soruları zor mu olacak yoksa kolay mı? Elbette teog sorularına öğretmenler kolay dese de bir çok öğrenci teog matematik sorularını zor buluyor. 26 nisan 2017 teog matematik soruları ile ilgili düşünceleri de sınavdan sonra öğreneceğiz. Bakalım öğrenciler 2.dönem teog sorularını zor mu buldu yoksa kolay mı?

28 Nisan Cuma Tatil mi? 

26 Nisan Matematik Sınavında yine geçen yıl olduğu gibi benzer sorular çıkacaktır. Örneğin üslü sayılardan 1-2 soru, köklü sayılardan 1 soru, üçgenlerden 2 soru, pirzma ve diğer şekillerden 1-2 soru, kare ve dikdörtgen alan sorularından 2 soru, analitik 2 soru, denklemlerden 2 soru şeklinde olacaktır. Bunun dışında 1-2 problem ve bir kaç tane de şekil sorusu olabilir. Matematik sınavında öğrencilerin teog matematik konuları ve örnek sorularına önem vererek çalışmaları gerekmekte. Özellikle MEB internet sitesinde yayınlanan kazanım kavrama testleri ve önceki yıllarda çıkmış teog sınavlarını inceleyenler bu sınavlarda zorluk çekmeyecektir…

Teog Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

26-27 Nisan 2017 Teog Sınav sonuçları haziran ayının ilk haftasında açıklanacak. Öğrenciler teog sınav sonuçlarını e-okul.meb.gov.tr sitesinden öğrenci T.C. Kimlik No ve Okul Numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek. TEOG Yerleştirme Puanları ise Temmuz ayı içerisinde açıklanacaktır…

Bugün yapılan teog matematik sınavında çıkan soruları hatırlıyorsanız yorum bölümünden bizimle paylaşın. Merak ettiğiniz, hatırladığınız soruları bize sorun biz de diğer öğrencilere ulaştıralım…

Soruların cevaplarını YORUM bölümünden yazabilirsiniz…

HAYDİ YORUM YAP…

75 YORUMLAR

 1. K döndürme olan varya o S olmuycakmı çünkü S noktası (0,-3) noktasına denk geliyo Ve k nın kordinatları -2,1 di nasıl çevirirsek çevirelim 0,-3 gibi bişey olamaz ki.

 2. K lı soruya bakinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 3. Ya sesimize kulak verin 7. soruda O merkezli döndürüyoruz dediği için o 0,0 kordinatında değilmi? Onun tam 3 altındada S harfi vardı onunda kordinatı 0,-3 olur o zaman.

  K 2,-1 kordinatındaydı mesela onu 180* veya 90* döndürsekte hiçbir zaman kordinatı 0 olmaz ki.

 4. hızlı olunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 5. ya lütfen cevap verin depolu soru ve çaplı soruların şıklarııııııııııııııııııııııı????(evt k’lı soru s olucak bu site yanlış yazmış)

 6. Arkadaşlar konuya açıklık getiriyorum yok p imiş yok s imiş bundan sonra buna cevaplayın itirazlarınızı;

  P olması için 90* çevirmemiz gerekiyor.
  R olması için 120* çevirmemiz gerekiyor.
  T olması için saatin tersi yönü 60* çevirmemiz gerekiyor.
  S olması ise mümkün değildir.

     • Bazi sorulardan hic emin değilim ama Matamatik 2 matematik 2 soru çok basit usül onlar nasıl yapamadınız ya çok şaşıyorum ararım şu an söze Yani benim 15/14 durumlar Ama sözüm nasıl oldu yanlış yapmadın mı Ben onu anlamadım şu an yeğenim siz onu nasıl yanlış yapıyorsun şuan Allah’ımıza yani 2. Sonra çok basit diye hatta benim yani böyle Hepsinden de doğru beklemiyorum ama yani şu an 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 sorulardan hepsinden eminim yani

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here